Pjesa e laboratorit përbëhet nga shkencëtarë me përvojë (Dr. biolog - mikrobiolog, Agronomë Ushqimi Chemists, teknologë ushqimorë dhe prodhuesit) dhe shkencstar të cilet për shkak të përvojës së tyre të gjatë kanë ekspertizë për të ndërmarrë, dhe te kryn me sukses të plotë cdo projekt.

Pjesa e studimeve përbëhet nga një ekip me (Economist MSc, inxhinierëve kimike) që janë të trajnuar plotësisht në përgatitjen dhe zbatimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë në fabrika dhe industri. Për më tepër, konsulentët e kompanisë janë të integruara në trajnuesve regjistrit ΕΦΕΤ per kontrollet e ushqimit.

Departamenti i Studimeve Departamenti i Laboratorit