Dr. Dimitrios Dimitriou u diplomua në vitin 1988 nga Departamenti i Biologjisë të Fakultetit të Shkencave të Universitetit të Athinës me note "Shumë mirë". Në vitin 1989, ai u rekrutua në pozitën e (Special Postgraduate Scholar) ne laboratorin e Mikrobiologjis te mjeksis, Universiteti i Janinës.

Ne 1998 u shpall Doktor i Shkollës Mjekësore me noten të "shkëlqyer" në Universitetin Mjekësor të Janinës.

Ka marr pjese ne shume programe shkencore:

Ka një projekt të pasur si professor:

Ai është anëtar i disa shoqërive shkencore (shoqërisë greke për Shkencave Biologjike, Shoqatës Intestinal Microbial Ecology and Diseases, Shoqatës Greke e mikrobiologjise, te shoqates Greke te informatikes mjeksore) dhe krenohet me pjesëmarrjen në shumë konferenca Grek dhe nderkombtar si dhe ne botime Nderkombetare dhe revista shkencore Greke.

Ai është që nga viti 1995 anëtar i industrisë te Ihtiologjis me Reg 500 344 dhe mbajtës te diplomes 26 & 27 Klas A Një bollëk elaborimin Ihtiologji dhe Studime Mjedisore.

Në vitin 1993 ai mori pjesë si një anëtar themelues i kompanisë "Bioanalysis Laboratori Shkencore" dhe nga viti 1997 deri sot është aksioneri kryesor dhe përfaqësuesi ligjor dhe menaxher i përgjithshëm dhe te Cilësis te kompanisë "Bioanalysis Laboratori Shkencore". Në vitet 2006 - 2007 u mbajt Sekretar i Përgjithshëm i Dhomës të Tregdites të Janinës, ndërsa në vitet 2011 - 2013 ai shërbeu si President nga viti 2013 deri më sot mbetet zevend President i Dhomës të Tregdites të Janinës.

Departamenti i Studimeve Departamenti i Laboratorit