Përgjigja e menjëhershme dhe efektive për cdo problem të cilësisë së klientëve tanë që kanë nevojë për qasje shkencore është diçka që konfirmon klientelë të gjerë të kompanisë, në të cilën përfshihen shumë komunat e rajonit të Epirit dhe ishujt e Jonit, Greqisë Perëndimore dhe Maqedonisë Perëndimore, fabrika shisheve të ujit, të prodhimit dhe përpunimin e ushqimit, fermave të peshkut, qumështore, kooperativave dhe të tjerave.

Vend të rëndësishëm në klientelë mban Ministria e Mjedisit, Energjisë dhe Ndryshimeve Klimatike (Y.PE.K.A.) për të kryer projektin "Monitorimi i cilësisë së ujit, me plazhet 'për rajone të ndryshme të territorit grek.

Konsumatorët

  •  
  •