Kompania "Bioanalysis Laboratori Shkencore" funksionon që nga Prilli i vitit 1993. Pronari dhe drejtori i përgjithshëm është zoti Dr. Dimitriu Dimitrios. Gjendet në adressen Archiepiskopou Makariou 11 në ambientet e (KEPAVI) (Zyra 128).

Ajo ka vendosur veten në treg si një laborator të besueshëm testimi dhe është aktive në fushën e mikrobiologjise dhe fizikokimise me analiza cdo lloji uje, ushqim, qumësht dhe produkte të qumështit, ushqimit për kafshë, mbeturinave dhe analiza laboratorike ne lidhje me shendetin ne vendet e punes për industrinë e ushqimit dhe ushqimit te kafshve, sipas cdo legjislacioni Evropian dhe Kombëtar.

Në laboratorët e kompanisë në më shumë se 20 vjet pune, jane kryer më shumë se 100,000 analiza mikrobiologjike dhe kimike në emër të më shumë se 500 konsumatorë (bashkia, agjencitë dhe individët e tjerë), ndërsa një pjesë e rëndësishme e xhiros së kompanisë mban bashkëpunimin Ministria e Mjedisit, Energjisë dhe Ndryshimeve Klimatike (Y.PE.K.A.) për të kryer projektin "monitorimin e cilësisë së ujit, me plazhet 'për vende të ndryshme të territorit grek.

Për më tepër, kompania perpiqet në fushën e menaxhimit të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit, studime mjedisore, studime fizibiliteti, studime hulumtimit të tregut dhe përhapjen e njohurise dhe ka zhvilluar një qarkullim të madh si një këshilltar i besuar i kompanive private vendase dhe jo.

Departamenti i Studimeve Departamenti i Laboratorit

Εγκαταστάσεις