Η εταιρεία «ΒιοΑνάλυση Επιστημονικά Εργαστήρια Μ.Ι.Κ.Ε.» έχει την παρακάτω διαπίστευση με αριθμό 285-5.

Πιστοποιητικού Αρ. 285-5 Certificate No. 285-5