Kompania ka një infrastrukturë të plotë në pajisjet laboratorike për të përmbushur analizat mikrobiologjike dhe fiziko-kimike të përfshira në gamën e shërbimeve të saj.

Më konkretisht, secila pjesë e punëtorisë së kompanisë është e pajisur me instrumente dhe pajisje moderne.

Indikativisht, për seksionin kimik janë listuar:

  • Kromatografi gazi
  • Spektrofotometra dixhitalë
  • Pajsje elektronike matëse (pH)
  • Pajisje matëse (COD)
  • Pajisje e tretjes / Distillatcion mostrave Kjeldahl
  • Thermobalance
  • Cryoscope
  • Pajisje matëse (BOD)
  • Distilator
  • Avullues rrotullues

Për pjesën mikrobiologjike, tregohen këto:

Përveç këtyre instrumenteve, laboratori ka pajisje të tjera dhe thelbësore për kryerjen e duhur të marrjes së mostrave, analiza mikrobiologjike dhe kimike (frigoriferë, ngrirësve, banja ujore, termoelement, aparat distilimi dhe kolona pastrimi te ujit nga ionet, kompjutera, pipette automatike, materiale xhami, konsumit , reagentë kimikë, frigoriferë portativë, etj)

Departamenti i Studimeve Departamenti i Laboratorit