Ne "Bioanalysis Laboratori Shkencore" gjithmonë kërkojmë partnerët më të besuar dhe të trajnuar. Aktualisht nuk ka vende pune të disponueshme.
Megjithatë, mund të na dërgoni CV-në tuaj dhe ne do t'ju njoftojmë nëse ka ndonjë interes të ardhshëm për ju.

Departamenti i Studimeve Departamenti i Laboratorit