Mirë se vini

në bioanalisis

Mirë se erdhët në Bioanalysis!

Kompania

Kompania "Bioanalysis Laboratori Shkencore" funksionon që nga Prilli i vitit 1993. Pronari dhe drejtori i përgjithshëm është zoti Dr. Dimitriu Dimitrios. Gjendet në adressen Archiepiskopou Makariou 11 në ambientet e (KEPAVI) (Zyra 128).

Shërbimet

Analiza mikrobiologjike dhe fiziko-kimike. Studime të menaxhimit të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit, studime e mjedisit, ekonomisë teknikave, studime hulumtimit të tregut dhe shpërndarjes te informacionit.
 

Akreditimi

Laboratori i akredituar per analiza mikrobiologjike dhe fiziko-kimike sipas Standardit Ndërkombëtar ELOT ΕΝ ISO / IEC 17025: 2005..
 
 
 

Είπαν για εμάς
“Άψογη συνεργασία, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, επαγγελματισμός στην εκπόνηση του έργου. Θα σύστηνα οπωσδήποτε την ΒιοΑνάλυση Επιστημονικά Εργαστήρια Μ.Ι.Κ.Ε. σε άλλους διότι διαθέτει τεχνογνωσία στο αντικείμενό της και διακρίνεται από υψηλό επαγγελματισμό.”
Ιωάννης Παππάς.
Kush jemi, kujt i drejtohemi, dhe çfarë ofrojmë?
Një laborator i akredituar per analiza mikrobiologjike dhe fiziko-kimike, sipas standardit ELOT EN ISO / IEC 17025: 2005 me personel shkencor me përvojë dhe pajisje laboratorike modern .
Nje group konsulentësh biznesi me eksperiencë të gjatë në zhvillimin dhe zbatimin e Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë dhe Sigurisë te ushqimit, bejn studime e inxhinierisë mjedisore dhe financiare, dhe studime e hulumtimit të tregut dhe shpërndarjen e njohurise.
  • Ndërmarrjeve e prodhimit dhe shpërndarjes së ushqimit për instalimin e sistemeve dhe analizave të cilësisë në kuadër të këtyre sistemeve.
  • Agjencitë qeveritare, për kontrollin e cilësisë së rrjeteve të ujësjellësit, kanalizimit etj. ose për kontrollin e cilësisë së ujit të pishinave.
  • Individët që kërkojnë cilësi në produktet që konsumojnë.
  • Bizneset që synojnë zhvillimin e tyre përmes integrimit të tyre në skemat e fondeve të komunitetit.
  • Analiza fiziko-kimike dhe mikrobiologjike në ujë, ushqim, ushqim te kafshve dhe prodhime bujqësore, mbeturina, sipërfaqe, prodhim primar, materialet e paketimit, mostrat e tokës
  • Ekspertize
  • Hartimi dhe zbatimi i Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë sipas ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, IFS, AGRO 2-1, AGRO 2-2, HACCP, BRC
  • Hartimi dhe Zbatimi studimeve fizibiliteti, Mjedisit, fonde te komitetit Europian, LEADER